คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ โดย อีซี่บร๊านเซส เน็ตเวิร์ค

คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ คืออะไร?

ในบางประการ คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ก็มีลักษณะคล้ายกับ เว็บโฮสติ้ง แต่มีทำงานที่แตกต่างกันมาก คุณสามารถเลือกพื้นที่ และจ่ายตามที่คุณใช้

  • ยืดหยุ่น และปรับขยายได้ : สามารถเรียกใช้ทรัพยากร ตามที่จำเป็นต้องใช้
  • ลดค่าใช้จ่าย : จ่ายตามขนาดที่ใช้จริง สามารถปรับเพิ่มลดทรัพยากรได้ตามความต้องการ
  • ติดตั้งได้ง่าย : คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้มีการติดตั้งที่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องมีค่าเริ่มต้นอะไรมากมาย
  • ความน่าเชื่อถือ : หากเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ขณะนั้น ทรัพยากรต่างๆก็จะปรับเปลี่ยนไปยังจุดที่สามารถใช้งานได้

คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดของเนื้องานได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง ลดค่าใช้จ่าย และยังสามารถเลือกพื้นที่ที่จะติดตั้งได้ไม่ว่าจะที่ใดบนโลก

รวดเร็ว, ยืดหยุ่น, สามารถปรับเปลี่ยนได้