ข่าวไทย อัพเดท
ออกแบบ , เว็บไซต์ . . . และอื่นๆ . . . .
หน้าแรก ข่าวการเมือง Politics มติ ครม.อนุมัติราคาจำนำข้าว และแทรกแซงราคาข้าวโพด

มติ ครม.อนุมัติราคาจำนำข้าว และแทรกแซงราคาข้าวโพด
Share

มติ ครม.อนุมัติราคาจำนำข้าว และแทรกแซงราคาข้าวโพด มติ ครม.วันนี้ (4 ก.ย.) นอกจากจะมีมติช่วยเหลือชาวสวนยางแล้ว ยังอนุมัติราคารับจำนาข้าวนาปี และนาปรัง รวมถึงเข้าแทรกแซงราคาข้าวโพด

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เสนอราคารับจำนำข้าว โดยให้ดำเนินการรับจำนำข้าวตามหลักเกณฑ์ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 2556 ถึง 2557 ด้วยวงเงิน 270,000 ล้านบาท ทั้งนี้ข้าวเปลือกเจ้านาปี รับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท จำกัดวงเงินไม่เกิน 350,000 บาทต่อครัวเรือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-ถึงกุมภาพันธ์ 2557

ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ฤดูกาลผลิตปี 2557 รับจำนำที่ราคา 13,000 บาท/ตัน จำกัดวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครัวเรือน

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้กรมการภายใน กระทรวงพาณิชย์ แทรกแซงราคาข้าวโพด หลังจากที่เกษตรกรหลายจังหวัดออกมาประท้วง ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ จากปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4.50 บาท โดย ครม.จะรับซื้อข้าวโพดความชื้น 14.5 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 9 บาท, ความชื้น 30 เปอร์เซ็นต์ ราคา 7 บาท โดยวางเป้าหมายแทรกแซงประมาณ 1 ล้านตัน:: ข่าว ไทยพีบีเอส Thai PBS NEWS :: – ข่าวการเมือง

หัวข้อข่าวใกล้เคียง