ข่าวไทย อัพเดท
ออกแบบ , เว็บไซต์ . . . และอื่นๆ . . . .
หน้าแรก ข่าวเด่น Top Stories สรุปข่าวเด่นปี 2556 : ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

สรุปข่าวเด่นปี 2556 : ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
Share

สรุปข่าวเด่นปี 2556 :  ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นักวิชาการประเมินว่าในปีหน้าราคายางพารายังคงตกต่ำ อยู่ที่กิโลกรัมละ 70 – 90 บาท จึงแนะนำให้ชาวสวนยางพาราวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างรอบครอบ และ สร้างความเข้มแข็งด้วยการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ส่วนความไม่พอใจมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล ทำให้มีการต่อสู้เรียกร้อง จนนำไปสู่เกิดความรุนแรง และแกนนำถูกจับกุมดำเนินคดีหลายคน:: ข่าว ไทยพีบีเอส Thai PBS NEWS :: – รายงานพิเศษ

หัวข้อข่าวใกล้เคียง