ข่าวไทย อัพเดท
ออกแบบ , เว็บไซต์ . . . และอื่นๆ . . . .
หน้าแรก ข่าวการศึกษา Education ชูคุณธรรมเป็นจุดเด่นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ชูคุณธรรมเป็นจุดเด่นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
Share

ชูคุณธรรมเป็นจุดเด่นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

เดลินิวส์ – 14 สิงหาคม 2556 – คนอ่าน 0 คน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้นโยบายวิทยาลัยชุมชน แนะสร้างนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้มีจุดเด่นในเรื่องของคุณธรรมวันนี้(14 ส.ค.) ที่วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้…

Norsorpor.com – การศึกษา

หัวข้อข่าวใกล้เคียง