ข่าวไทย อัพเดท
ออกแบบ , เว็บไซต์ . . . และอื่นๆ . . . .
หน้าแรก ข่าวสังคม Social กสท.เผยแผนติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลปี 58 ครอบคลุม 39 จังหวัด

กสท.เผยแผนติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลปี 58 ครอบคลุม 39 จังหวัด

กสท.เผยแผนติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลปี 58 ครอบคลุม 39 จังหวัด กสท. เห็นชอบ แผนขยายติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล ปี 2558 ให้ครอบคุลม 39 จังหวัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีอะนาล็อกไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แจ้งแผนการขยายการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล ว่า ผู้ประกอบการโครงข่าย 4 ราย ได้แก่ กองทัพบก อสมท กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล จะติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ เริ่มจากวันที่ 1 เม.ย. 2557 ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ และ สงขลา

เดือน พ.ค. จะขยายเพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ตามด้วย สิงห์บุรี สุโขทัย และ ขอนแก่น ในเดือนมิ.ย.

หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2557 จะขยายไปพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว และ นครสวรรค์ เดือน ต.ค. ขยายไป นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง และลำปาง และเดือน ธ.ค. ขยายไปยัง สกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์

ส่วนในปี 2558 จะเริ่มขยายเพิ่มอีกคราวละ 5 จังหวัด ในเดือน ก.พ. เม.ย. และมิ.ย. ทำให้กลางปี 2558 จะมีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ 39 จังหวัด หรือประมาณ ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรในพื้นที่นั้น ๆ

สำหรับการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล เชื่อว่าจะเป็นไปตามกลไกการตลาด ปัจจุบันตลาดดิจิตอลกำลังเติบโต ทั้งการผลิตและจำหน่ายทีวีดิจิตอลที่มีเครื่องรับในตัวเครื่อง หรือกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ เป็นต้นข่าวสังคม

หัวข้อข่าวใกล้เคียง